Ο Δήμος Ανωγείων συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 με το έργο : “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF STOCKBREEDING WASTES) συνολικού προϋπολογισμού 1.095.000,00 ευρώ.

Από πλευράς της Ελλάδος εκτός από τον Δήμο Ανωγείων που είναι και επικεφαλής εταίρος του έργου, συμμετέχει και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Από Κυπριακής Πλευράς συμμετέχει η Κοινότητα Άχνας μια περιοχή με έντονα ανεπτυγμένη την κτηνοτροφία καθώς και Υπηρεσία Περιβάλλοντος Κύπρου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον, να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των ζώων, να προστατευθεί η υγεία κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και φυσικά καταναλωτών και να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τα καλλιεργήσιμα εδάφη της διάθεσης στη γεωργία των επεξεργασμένων αυτών αποβλήτων.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

– Καταγραφή ποσοτική και ποιοτική των κτηνοτροφικών μονάδων και των αποβλήτων που παράγουν στα διοικητικά όρια των εμπλεκόμενων Δήμων.

– Καταγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου, καταναλωτών) και στο επίπεδο ζωή των ζώων (ευζωία) σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης / διαχείρισης των αποβλήτων.

– Ο σχεδιασμός ενός συστήματος κεντρικής διαχείρισης (συλλογής και επεξεργασίας) και η υλοποίηση του για κάθε Δήμο.

-Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επί τόπου διαχείρισης για μικρές ή / και απομονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες.

-Ο σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης των υποδομών των στάβλων ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

-Ο σχεδιασμός ενός συστήματος προώθησης των επεξεργασμένων αποβλήτων και υπολειμμάτων στη γεωργία.

-η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής / μικροβιολογικής παρακολούθησης αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης και υλοποίηση του και στους δύο Δήμους.

-η Μεταφορά των ολοκληρωμένων και λειτουργικών συστημάτων σε οντότητες διαχείρισης και συνέχισης τους όπως ορίζει και η φιλοσοφία του παρόντος χρηματοδοτικού μηχανισμού.

-η βέλτιστη διαχείριση των πόρων του έργου και η μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο άλλων φορέων όπως οι εμπλεκόμενοι Δήμοι.

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων σχετικά με την υλοποίηση του Συγκεκριμένου Προγράμματος.

«Το έργο αυτό αποτελεί μία ακόμα επιμέρους καινοτόμα αναπτυξιακή προσπάθεια του Δήμου Ανωγείων που στόχο έχει την πλήρη αξιοποίηση κάθε παραγωγικού, φυσικού και πολιτιστικού πόρου που διαθέτει η περιοχή, με προμετωπίδα την πλούσια και δυναμική κτηνοτροφία.

Η υλοποίηση της δράσης αυτής μπορεί να δώσει μια νέα ευκαιρία ενός συστήματος προώθησης των επεξεργασμένων αποβλήτων και υπολειμμάτων στη γεωργία και με την ταυτόχρονη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων για τους νέους της περιοχής.

Μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών του Δήμου για την ολοκληρωμένη και αειφορική διαχείριση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου του Δήμου Ανωγείων και της ευρύτερης περιοχής. Επόμενος στόχος είναι η αξιοποίηση του μαλλιού και του δέρματος όπως συνέβαινε 20 χρόνια πριν. Με δεδομένη την ολοκλήρωση των διαδημοτικών σφαγείων της περιοχής Ανωγείων Μυλοποτάμου θα έχουμε ολοκληρώσει μεγάλο ποσοστό του στόχου αυτού.

Φιλοδοξούμε με την παρούσα δράση να φτιάξουμε μια από τις βασικές προϋποθέσεις ώστε με ασφάλεια να προχωρήσουμε σε εκείνα τα απαραίτητα βήματα οργάνωσης Κτηνοτροφικών Πάρκων στην Περιοχή.

Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη όχι μόνο των περιοχών των Δήμων Ανωγείων και της Κοινότητας Άχνας αλλά για όλη την Κρήτη και Κύπρο αντίστοιχα και αποτελεί ένα από τα 31 έργα που εγκρίθηκαν πρόσφατα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Με δεδομένο τον καινοτόμο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, μπορεί να αποτελέσει «οδηγό» και για άλλες κτηνοτροφικές περιοχές προσβλέποντας σε περιβαλλοντικές και οικονομικές ωφέλειες.

Ο Δήμος με τα στελέχη του σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης, την Κοινότητα Άχνας και την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Της Κύπρου, θα καταφέρουν να φέρουν σε πέρας το πρόγραμμα»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook