Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Δημόσιος Απολογισμός & Προοπτική του Πανεπιστημίου Κρήτης» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης
Πριν την έναρξη της παραπάνω εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η τελετή Υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο στους εκπροσώπους της πολιτείας, των τοπικών αρχών, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, στρατηγικών εταίρων και δυνητικών συνεργατών, τον απολογισμό της δράσης του αλλά και να μοιραστεί τις
σκέψεις του, τις προσδοκίες του και τις ανησυχίες του για το μέλλον. Να ακούσει τις απόψεις τους και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

18:00 Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα
Χαιρετισμός από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης , Μαίρη Λιονή
Χαιρετισμός από τοv Δήμαρχο Ρεθύμνης, Γεώργιο Μαρινάκη
18:20- 18:25
Χαιρετισμός από τον Αναπληρωτή Πρύτανη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, Γρηγόριο Τσιομπίκα
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Αναπληρωτή
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη
και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης,
Γρηγόριο Τσιομπίκα
Επίδοση αναμνηστικού δώρου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. . Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης
18:25- 19:30
Ομιλία του Πρύτανη, Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Λ. Ζώρα με θέμα: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης
και η Κοινωνία: Προσφορά και Αλληλεπίδραση» με Ομιλία του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης,
Καθηγητή Γεώργιο Τσιρώνη με θέμα: «Στρατηγική για την ανάπτυξη και τη σύνδεση με την
κοινωνία και την παραγωγή»
Ομιλία του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητή Ιωάννη Καρακάση
με θέμα: «Ποιοτικά στοιχεία στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης : Θέση στην Ελληνική
και Διεθνή Ακαδημαϊκή κοινότητα, διδάγματα από ένα επιτυχημένο πείραμα»
Ομιλία του Αναπληρωτή Πρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας,
Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη με θέμα: «Φοιτητική Μέριμνα και φοιτητική
ζωή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης- Aναβάθμιση υποδομών»
19:30 Παρεμβάσεις-Συζήτηση
Δεξίωση__