Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Απολογιστική Γενική Συνέλευση του απερχόμενου Δ.Σ. και στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17.30', στο Καστέλλι, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου (πλησίον Πλατείας “Μεϊντάνι” και Σακκοραφείου Βιβλιοθήκης).
Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

α) Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ. και προϋπολογισμού επομένου έτους.
β) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, με παρουσία των 2/3 των εγγεγραμμένων μελών που είναι ταμειακώς εντάξει, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 17.30' με τα ίδια θέματα και στον ίδιο χώρο.

Η υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή μέλους στις εκλογές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ.) και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Κυριακή 05/02/2017 (τηλ. επικοινωνίας: 6974.891750, 6980.150788).