Ο ΟΕΒΕΝΧανίων καλεί Καλούμε όλους του επαγγελματίες και εμπόρους που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές) να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. 

Την ίδια ενημέρωση με την αντίστοιχη πινακίδα, περί μη παροχής δυνατότητα  πληρωμής με κάρτες (στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο) οφείλουν να παρέχουν και οι συνάδελφοι που δεν προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα ώστε να αποφύγουν τα διοικητικά πρόστιμα.