Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου για άλλη μια φορά ήταν συνεπής στους συναδέλφους – μέλη της και διοργάνωσε κοπή πίτας για το έτος 2017. Η κοπή πραγματοποιήθηκε στο κέντρο εκδηλώσεων “Καλύβα” στις Λίμνες Λασιθίου στις 29 Ιανουαρίου 2017.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο Υποστράτηγος εν αποστρατεία Πετασής Εμμανουήλ με το μετάλλιο των 50 χρόνων της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών για την προσφορά του στην Τοπική μας Διοίκηση. Επίσης ανακηρύχθηκε η κα ΚΟΚΟΛΑΚΗ Μαρία ως επίτιμο μέλος της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών κατόπιν  εμπεριστατωμένου αιτήματος μας και ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α.

Την εκδήλωση μας, τίμησαν με την παρουσία του ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών κύριος Καραπατάκης Ιωάννης ο οποίος και απένεμε το μετάλλιο στον κο Πετάση Εμμανουήλ , ο Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως  Αστυνομικών και πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου κύριος Ζαχαριουδάκης Μανόλης με πλήθος από μέλη της Τ.Δ. Ηρακλείου , ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κύριος Παπαδάκης Εμμανουήλ,  ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κύριος Καζαμίας Εμμανουήλ και ο Αστυνόμος Α΄ κύριος Σπανουδάκης Σταύρος ως εκπρόσωποι  της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας., καθώς επίσης και πολλά μέλη μας με τις οικογένειες τους