Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ιδρύματος «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» που εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της 22ης Ιανουαρίου 2017, μετά τη γενική συνέλευση των αρωγών κρητικών σωματείων, συγκροτήθηκε σε σώμα τη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 ως εξής :

Πρόεδρος Σαλβαράκης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος Κατσαράκης Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας Βανταράκης Ιωάννης
Ταμίας    Καράλης Νικόλαος
Έφορος    Καπετανάκη – Μεγαρίτη Στυλιανή
Μέλη    Γιαννούλη Ελισάβετ
Καζέρος Νικόλαος
Καπετανάκης Γρηγόριος
Μαριδάκης Ευάγγελος
Μπουλινάκης Κυριάκος
Φαραντάκη Αικατερίνη
Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος