Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων σκοπεύοντας στην προστασία του καταναλωτή αλλά και στο να αναδείξει την προστιθέμενη αξία των μελών του συλλόγου, ενημερώνει για τα εξής:

Ολοκληρώθηκε η έκδοση και η διανομή των ταυτοτήτων έτους 2017 στα ταμειακώς ενεργά μέλη του συλλόγου. Στις ταυτότητες - δείγμα των οποίων επισυνάπτουμε - υπάρχει φωτογραφία και ονοματεπώνυμο του ασφαλιστή ενώ στην πίσω όψη της αναγράφεται η ημερομηνία ισχύος της. Η ταυτότητα αποτελεί ένα επιπλέον εχέγγυο για τον υποψήφιο αγοραστή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η ανανέωση των αυτοκόλλητων σημάτων μέλους του Σ.Α.Δ.Χ. για τα έτη 2017-18. Οι ασφαλιστές μέλη του συλλόγου θα μπορούν να τοποθετούν τα σήματα αυτά στις εξωτερικές όψεις των γραφείων τους. Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν πιστοποιημένοι ασφαλιστές οι οποίοι δεν είναι μέλη του συλλόγου. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές φέρουν επαγγελματική ταυτότητα από το οικείο Επιμελητήριο

Οι καταναλωτές σε περίπτωση που έχουν πρόβλημα ή είναι δυσαρεστημένοι όσον αφορά τις συναλλαγές τους με οποιοδήποτε κανάλι πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων μπορούν να υποβάλλουν τα παράπονά τους σε έναν από τους παρακάτω οργανισμούς:

Τράπεζα της Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 21,
Αθήνα 102 50
Τηλ.: + 30 210 320 1111 Fax : + 30 210 323 2239/2816
E-mail: compla[email protected]

Ελληνικός Συνήγορος Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144,
Αθήνα 114 71
Τηλ.: + 30 210 646 0862 Fax : + 30 210 646 0414
E-mail: [email protected] . gr

Γενική Γραμματεία Υποθέσεων Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος,
Αθήνα 101 81
Τηλ.: + 30 210 646 0862 Fax : + 30 210 646 0414
E-mail: [email protected] . gr

 Όσον αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτου στην ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου mailto:https://www.hic.gr/hic/ ο οποιοσδήποτε μπορεί να διαπιστώσει αν ένα συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο. Αρκεί να πληκτρολογήσει το Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος mailto:http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/PrivateInsuranceFirms.aspx εμφανίζονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα μας.