Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης γνωστοποιεί ότι στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2017, ορκίστηκε ενώπιον της Υποδιοικήτριας Ε. Γιακουμάκη και ανέλαβε υπηρεσία στο ΠΕΔΥ Πολυδύναμο Π.Ι. Χώρας Σφακίων, ως μόνιμος ιατρός σε θέση Επιμελητή Β’, ο κος Ηλίας Μπαλαμάσιας, Γενικός Ιατρός.