Παρατείνεται  η ημερομηνία λήξης, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017   σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας