Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος <Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης> (ΚΕΑ) μόνιμους κάτοικους Δήμου Ηρακλείου ότι τροποποιείται το πρόγραμμα προσέλευσης στα ΚΕΠ σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ, μετά την 1η Φεβρουαρίου 2017 για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση του σχετικού επιδόματος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ημερομηνίες

Λήγοντας αριθμός ΑΦΜ δικαιούχων

   1/2/17

1,2,

   2-3/2/17

3,4,5,6

   4/2/17

1,2,3

   6/2/17

7,8

   7/2/17

9,0

   8/2/17

1,2

   9/2/17

3,4

   10/2/17

5,6

   11/2/17

4,5,6

   13  /2/17

7,8

   14/2/17

9,0

   15/2/17

1,2

  16/2/17

3,4

  17/2//17

5,6

  18/2/17

7,8,9,0

  20/2/17

7,8

  21/2/17

9,0

 22/2/17

1,2

 23/2/17

3,4

 24/2/17

5,6

25/2 -27/2 και 28/2/17

Όλα τα νούμερα που δεν πρόλαβαν προηγούμενες ημέρες μηνός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης όλοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί προγενέστερα για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουν (σύμφωνα με τα εισοδήματα του νοικοκυριού του τελευταίου 6μηνου αλλά και τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις Φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2,Ε9 και το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)

1ον) όσοι προσέλθουν στα ΚΕΠ δηλ. μόνο οι περιπτώσεις μονοπρόσωπων νοικοκυριών ή πολυπρόσωπων με ενήλικες, προσκομίζοντας τελευταίο εκκαθαριστικό Εφορίας και συμπληρωμένο έντυπο συναίνεσης (που διατίθεται σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο διαδίκτυο www.keaprogram.gr) με θεωρημένα τα γνήσια υπογραφής όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν στην ίδια οικία.

2ον) όσοι προσέλθουν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου  δηλ . όσοι ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες ή πολυμελείς με ανήλικα τέκνα, ή/και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί ή όσοι υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, για τις περιπτώσεις που ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 όσον αφορά

- Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

- ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

- ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και τους επόμενους μήνες, αν απαιτηθεί.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου (ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ πρώην ΚΑΠΗ, Γραφεία Βοήθειας στο Σπίτι) και ΚΕΠ .