Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 7Ζ887ΛΚ-9ΝΝ, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης (Δημοκρατίας 32) μέχρι 31/03/2017.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr (Ανακοινώσεις).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 281343102 (κ. Ιορδανίδης).