Συνάντηση είχε την Τρίτη 31/01/2017,  ο βουλευτής Λασιθίου κ. Mανόλης  Θραψανιώτης με τον Πρύτανη του πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ.  Οδυσσέα Ζώρα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, όπως είχε συμφωνηθεί ανάμεσά τους κατά τη διάρκεια  της  εκδήλωσης    απολογισμού πεπραγμένων του πανεπιστημίου Κρήτης  στο Ηράκλειο.

Έγινε μια ειλικρινής και εφ όλης της ύλης εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη. .
Ο Βουλευτής επεσήμανε για μια ακόμα φορά το έλλειμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου.  Τόνισε ότι είναι καιρός, στην περίπτωση σχεδιασμού νέων τμημάτων από το  Υπουργείο Παιδείας,  να ληφθεί σοβαρά  υπόψη αυτή η  παράμετρος και ζήτησε την υποστήριξη του Πανεπιστημίου.
Τόνισε επίσης ότι υπάρχει η βούληση από τις τοπικές κοινωνίες για την στήριξη  καθώς  και οι κατάλληλες υποδομές. .
Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη σύνδεσης τουλάχιστον των νέων Ακαδημαϊκών Τμημάτων  που ιδρύονται με την παραγωγή και την οικονομία της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Τουριστική Σχολή ΑΣΤΕΚ και στην ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης, με την συνεργασία των υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κ. Πρύτανης αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα και  διαβεβαίωσε  ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστήμιου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,  εφ όσον δημιουργηθούν νέα  Ακαδημαϊκά Τμήματα, να εξετασθεί  το ανωτέρω αίτημα, από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. 

Ενημέρωσε επίσης, για την προσπάθεια  καθιέρωσης "Της δια βίου μάθησης",  καθώς και τις σκέψεις  για την αναβάθμιση και παρά πέρα αξιοποίηση του σταθμού ελέγχου ρύπανσης του Φινοκαλιά, ώστε σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση να περιληφθεί στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τέλος συμφώνησαν να υπάρχει τακτική επικοινωνία και ενημέρωση εκατέρωθεν και κάλεσε τον βουλευτή στον απολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης , που θα γίνει στο Ρέθυμνο στις 12 Φεβρουαρίου.