Σήμερα Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011 στις 8:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ συνάντηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά με τη Διοίκηση της Επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η ενημέρωση για το γεγονός ότι μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 η ΔΕΥΑΒΑ καθίσταται μοναδικός φορέας διαχείρισης της ύδρευσης και της αποχέτευσης στον Καλλικρατικό Δήμο Πλατανιά.

Ακόμα, μέσα από την καταγραφή των υποδομών και των προβλημάτων θα αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος για την εξεύρεση λύσεων.