Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων.

2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος