Αθέμιτη πρακτική πώλησης και μειωτικούς χαρακτηρισμούς καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμασολαβητών ότι ακολουθεί μεσίτης στα Χανιά που άνοιξε γραφείο πωλήσεων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του Συνδέσμου:

"Πρόσφατα μεσίτης ασφαλίσεων άνοιξε γραφείο πωλήσεων στα Χανιά και ακολουθεί μία άκρως επιθετική τακτική διαφήμισης.

Διανέμει φυλλάδια με ανακρίβειες και μειωτικούς χαρακτηρισμούς για πράκτορες ασφαλειών και ασφαλιστικούς συμβούλους ενώ διαφημίζει πολύ χαμηλά ασφάλιστρα χωρίς να αναφέρει όνομα εταιρίας και καλύψεις πράγμα που εμπίπτει στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε ένα από αυτά τα διαφημιστικά φυλλάδια στο τέλος του κειμένου (διατηρείται η ορθογραφία του συντάκτη του) αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Η …… (εν λόγω μεσιτική εταιρία) ενεργεί βάση του Ν. 1569/85 κατ’ εντολή και για τα συμφέροντα των πελατών της και όχι των Ασφαλιστικών Εταιρειών, σε αντίθεση με τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και τα Ασφαλιστικά Πρακτορεία.»

Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί κατ’ εμάς πρακτική που νοθεύει τον ανταγωνισμό. Εκμεταλλεύεται στην ουσία τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του μεσίτη, έτσι όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, με σκοπό να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή ο οποίος δεν γνωρίζει τους επίσημους ορισμούς και την ερμηνεία τους, με αποτέλεσμα να το ερμηνεύει με τρόπο υποτιμητικό προς τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και τους Πράκτορες. 

Αναφέρει επίσης ότι η εταιρία στην οποία στηρίζεται η προσφορά του είναι ελβετική ενώ στην ουσία έχει έδρα στη Σόφια Βουλγαρίας όπως μπορεί να διαπιστώσει όποιος έχει γίνει δέκτης αυτού του διαφημιστικού φυλλαδίου στη σελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου:
http://www.epikef.gr/Members.aspx?menu=1

Στο παρελθόν ο σύλλογός μας είχε συστήσει στον συγκεκριμένο μεσίτη να συμμορφωθεί με το γράμμα του νόμου. Φαίνεται ότι η συνέχιση αυτών των πρακτικών είναι η δήλωση της παρουσίας του στην πόλη μας και η πρόκληση μίας απίστευτης αναστάτωσης στους 130 και πλέον ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του νομού μας.

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων θα διαφυλάξει με κάθε νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα όχι μόνο των μελών του αλλά και κάθε ασφαλιστή που τιμά το επάγγελμά του και βάλλεται από κατ’ ευφημισμόν συναδέλφους.

Ήδη έχουμε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και διερευνούμε τη δυνατότητα περαιτέρω ενεργειών. Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ζητάμε να μην δέχονται άκριτα διαφημίσεις και από το καταναλωτικό κοινό να εμπιστεύεται τους επαγγελματίες με τους οποίους συναλλάσσεται όλα αυτά τα χρόνια και να μην λαμβάνει σαν κριτήριο αγοράς μόνο την πολύ χαμηλή τιμή."