Ορατός είναι ο κίνδυνος να λάβουν καθυστερημένα, ακόμα και έως τον Οκτώβριο, τις επιστροφές φόρου όσοι δικαιούνται τέτοιες άνω των 1.500 ευρώ και δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου (δέκα ημέρες).

Οι καθυστερήσεις γίνονται ακόμα πιο πιθανές, δεδομένου του μεγάλου φόρτου εργασίας των εφοριακών, σε συνδυασμό με τη γενικότερη έλλειψη προσωπικού στις ΔΟΥ, που επιτείνεται την περίοδο αυτή λόγω των αδειών του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής άνω των 1500 ευρώ πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη φορολογική δήλωσή τους προεκτυπωμένη ή μη κατά περίπτωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών εντός 10 ημερών από την παραλαβή του εκκαθαριστικού τους σημειώματος(όπως αναγράφεται άλλωστε και στο εκκαθαριστικό).

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου(με ένα μικρό επιπλέον εύλογο χρονικό διάστημα), τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να παίρνουν σειρά στις εφορίες οι…επόμενοι.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο forologikanea.gr, όσοι επιμένουν να είναι αμελείς θα χάσουν την σειρά τους από κάποιον που ήταν πιο πίσω στην λίστα και η επιστροφή του φόρου τους(πάντα όταν πρόκειται για ποσά άνω των 1500 ευρώ) θα αργήσει ακόμα περισσότερο, διότι σύμφωνα με τα λεγόμενα των υπηρεσιών των ΔΟΥ θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία του ΥΠΟΙΚ, για τους πιο πάνω φορολογούμενους που έχουν διαγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν τελικά προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία θα ακολουθείτε ως εξής:

α) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσεται ΑΦΕΚ επιστροφής και θα διαβιβάζετε στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.

β) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσεται το πιο πάνω ΑΦΕΚ και στη συνέχεια θα ενεργείτε εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης η οποία υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ..

γ). Για τους φορολογούμενους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι (οφειλέτες κ.λπ.) το ποσό της επιστροφής τους στέλνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ από τη Γ.Γ.Π.Σ..

Η ενημέρωσή τους γίνεται με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που στέλνεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να γίνει ο σχετικός έλεγχος των επιστρεφομένων ποσών.

δ) Οι Τράπεζες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την επιστροφή Φ.Ε. από το οικ. έτος 2011 θα ταυτοποιούν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή τον Αριθμό Διαβατηρίου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί ο Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή ο Αρ. Διαβατηρίου ο φορολογούμενος θα έρχεται στη Δ.Ο.Υ. για τη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και θα του χορηγείται άμεσα η «Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» για την επιστροφή του από την Τράπεζα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook