Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών, αγροτών, επιχειρηματιών της Κρήτης, ο Οργανισμός εκδίδει σε τακτά διαστήματα αναλυτική κατάσταση σχετικά με τις εισροές νερού και τη πληρότητα των 4 ταμιευτήρων που διαχειρίζεται. 

Όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο πίνακα, βάσει των μετρήσεων της αρμόδιας διεύθυνσης τα δεδομένα των ταμιευτήρων για τους οποίους ο Ο.Α.Κ. ΑΕ έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και διαχείρισης σήμερα Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 παρουσιάζουν θετική εικόνα: 
1.    Ο ταμιευτήρας στους Ποταμούς Αμαρίου ήδη έχει υπερχειλίσει,
2.    Η λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου επίσης  έχει υπερχειλίσει,
3.    Οι ταμιευτήρες Αποσελέμη και Βαλσαμιώτη έχουν πληρωθεί κατά 30% και 61% .