Συμβάσεις για δύο εργολαβίες που αφορούν στη θωράκιση του βόρειου μόλου αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες. 

Το πρώτο έργο αφορά στη θωράκιση του βόρειου μόλου από τα κύμματα με την βύθιση και τοποθέτηση τετράποδων τσιμεντένιων όγκων, ενώ το δεύτερο αφορά στην αποκατάσταση φθορών κατά μήκος του μόλου για τα 700 περίπου πρώτα μέτρα, με τσιμεντόστρωση σε όλο αυτό το τμήμα αλλά και συντήρηση του τείχους.

Παράλληλα στο πλαίσιο εργολαβίας που ήδη τρέχει στο λιμάνι γίνονται ασφαλτοστρώσεις σε διάφορα τμήματα του λιμενοβραχίονα.

Τέλος έχουν ήδη τοποθετήθει 25 ανοξείδωτες σκάλες κατά μήκος του λμόλου από τον Κούλε μέχρι τον φάρο, έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχήματος, αν δηλαδή κάποιος πέσει στη θάλασσα να μπορεί να βγεί.