Ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Στο ψήφισμα αναλυτικά αναφέρεται:

"Διαχρονικά τo Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου βρισκόταν δίπλα στους αγρότες και συμπαραστάτης στους αγώνες τους. Αυτό αποδεικνύεται και με την συμμετοχή του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου ως μέλος στην Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών.  

Το ζήτημα των αγροτών αφορά άμεσα τους εργαζόμενους, αφού στην επικείμενη περίπτωση δεν φορολογείτε ο Έλληνας αγρότης, αλλά η αγροτική παραγωγή. Αυτό αποτελεί τεράστιο πλήγμα στον ήδη δοκιμαζόμενο εργαζόμενο, που συμπληρώνει τα πενιχρά εισοδήματα του από την καλλιέργεια της μικρής αγροτικής περιουσίας του, αφού θα καλείται για άλλη μια φορά να επιβαρυνθεί φορολογικά.

Η ανασυγκρότηση της Οικονομίας θα πρέπει να ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος παράγει πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας ακόμα και από το τουριστικό προϊόν. Η Αύξηση της παραγωγής σημαίνει αύξηση θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα, στον δευτερογενή τομέα ( συσκευασία, μεταποίηση κ.α) και στον τριτογενή τομέα ( εμπόριο, μεταφορές, υπηρεσίες). Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι πολλαπλά, αφενός  ανακόπτεται η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και αφετέρου η φορολόγηση  αποτελεί αντικίνητρο για τους Έλληνες να στραφούν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας , σε μια περίοδο μάλιστα με υψηλά ποσοστά ανεργίας.

                Η αμέριστη και έμπρακτη συμπαράσταση μας  είναι δεδομένη , όχι γιατί πρέπει , αλλά γιατί  το επιβάλουν τα δίκαια αιτήματα των Αγροτών και ολόκληρης της Ελληνικής Κοινωνίας. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και τα κόμματα να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επανεξετάσουν τον φορολογικό και τον ασφαλιστικό νόμο για τον ειδικό φόρο στην αγροτική γη.

            Ο Αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας μας,  έχουμε υποχρέωση να τον στηρίξουμε.

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και ο αγροτικός κόσμος θα συνεχίσουν να διεκδικούν πάντα με κοινές δράσεις."