Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. για την θέσπιση ειδικού τιμολογίου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, λόγω της λήξης και της δεύτερης προθεσμίας.

Αρχίζει από σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017, η εξέταση και η διαλογή των υποβληθεισών αιτήσεων.

Παράλληλα η επιτροπή θα δέχεται αιτήσεις για το προσεχές διάστημα όσων δεν είχαν την ευχέρεια ή τη δυνατότητα μέχρι τις 10/02/2017 να υποβάλλουν, τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας και των ίδιων κριτηρίων.