Με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας αποκομιδής των απορριμμάτων, την μέγιστη απόδοση και την συντόμευση του χρόνου των δρομολογίων των απορριμματοφόρων, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο την καταγραφή των θέσεων των μπλε και πράσινων κάδων απορριμμάτων, των περιβαλλόντων χώρων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των οδών όπου βρίσκονται.

Το πρόγραμμα καταγραφής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Μαρτίου και θα δώσει αναλυτικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό και τις θέσεις όλων των κάδων αλλά και για τον επανακαθορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα προσαρμοστεί  η κίνηση των απορριμματοφόρων στις ιδιαιτερότητες κάθε οδού και θα επιλεγούν οι καταλληλότερες διαδρομές για κάθε όχημα. Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος, θα σηματοποιούνται άμεσα οι κατεστραμμένοι κάδοι για να γίνεται γρήγορα η αντικατάστασή τους,

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο και την χρήση της τεχνολογίας του GPS, η Δημοτική Αρχή θα διαθέτει σύντομα ένα ακόμα ισχυρό «όπλο»  στην μάχη για μια πιο καθαρή πόλη.