Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου μόλις πληροφορήθηκε τους αιφνίδιους θανάτους των  ιατρών Γεωργίου Κουβίδη και Εμμανουήλ Γανιωτάκη συνεκλήθη εκτάκτως και αποφάσισε:

1.    Να καταθέσει  στη μνήμη του αντί στεφάνου ποσό των 100,00 στον Λογαριασμό Αλληλεγγύης Ιατρών.
2.    Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
3.    Να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.