Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

 Διαμόρφωση ισόπεδων κυκλικών κόμβων και βελτίωση του οδικού τμήματος από κόμβο προς Χορδάκι μέχρι την είσοδο του Αερολιμένα Χανίων της αριθ. 94 Ε.Ο. Χανίων – Αεροδρομίου του τριτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου» με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 51302/25-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση “ΛΙΟΠΕΤΡΟ”, Δήμου Σητείας ΠΕ Λασιθίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΓΚΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ, Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων ΑΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4160/2-12-16 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Υφιστάμενο κέντρο εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, της εταιρίας «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ», στη θέση «ΣΗΤΕΙΑ 3006109» του Δήμου Σητείας ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4127/28-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κρήτης.

Αργιλορυχείο στη θέση «Καλογεράδο», ΤΚ Καρινών, ΔΕ Λάμπης, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης σε έκταση 122.409,68 m2, ιδιοκτησία της εταιρίας «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ ΑΕ» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3789/21-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 500 kwel» στην θέση “Μετόχι Βραδυάρι” του Δήμου Ηρακλείου της εταιρίας «D.S ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3985/28-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου για την υλοποίηση του έργου: «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002 και ειδικότερα των υποέργων αυτού:

3ο Υποέργο:      «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΟΛΠΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» προϋπ. 45.280,00 € και

4ο Υποέργο:      «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΟΛΠΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» προϋπ. 42.160,00 €, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11972/19-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

2.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την ολοκλήρωση του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.