Από τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου γνωστοποιείται ότι οι τηλ. αριθμοί: 2821 3 41400, -411, -413, -414, -420, που εξυπηρετούν την Ενότητα και το Κ.Ε.Π., καθώς και οι αρ. FAX: 2821 3 41412 και -417, λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ, θα παραμείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας. 

Ο τηλεφωνικός αριθμός, στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν οι δημότες με τη Δ.Ε. Θερίσου και το Κ.Ε.Π. μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, είναι το 2821 3 46021.