Δείτε τους πίνακες επιτυγχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων

Aναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, ο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειόμενων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησή τους, και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειόμενων.

Επίσης, στους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά στην προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς, επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη (από τις 10:00) έως την Παρασκευή (μέχρι τις 12:00) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν (πατώντας πάνω "κατεβαίνει" ο πίνακας με μορφή excel) :

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειόμενων.