Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Αστην ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρεται:

"Τα πρώτα ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλιστικών κατέφθασαν προς επιβεβαίωση της εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων μας για την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας αλλά και της επιβίωσης τελικά των ιατρών, το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017, όπως και κάθε άλλης σχετικής προγενέστερης ή μεταγενέστερης διοικητικής πράξης."