Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης , ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το ΚΕΣΥΠ Ηράκλειου συνδιοργανώνουν  ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο: Εργαλεία κινητικότητας για μάθηση και εργασία χωρίς σύνορα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάχυση ενημέρωσης για την Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή της ως εργαλείο πληροφόρησης στην διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση – παρουσίαση του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Εθνικού Μητρώου Προσόντων, της Ευρωπαϊκής Πύλης  Learning Opportunities and Qualifications in Europe , στην οποία συνδέονται οι εθνικές βάσεις εκπαιδευτικών ευκαιριών και προσόντων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των εργαλείων Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ. Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Βασίλειος Ζαχαρόπουλος (Κ28) του ΤΕΙ Κρήτης.  

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα το ΤΕΙ Κρήτης www.teicrete.gr 
Και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.
Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στην εκδήλωση. Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Πληροφορίες:  Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι Κρήτης Τηλ. 2810 379335-6 email:[email protected]
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ν. Ηρακλείου Τηλ.  2810333783 email:[email protected]
 
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΠΕΠ ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων:

Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance),
Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (NCP),  Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass), Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
Εθνικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNet του CEDEFOP.
Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει “infodesK” των ανωτέρω Ευρωπαϊκών δικτύων.