Την Πέμπτη 15-2-2017, το νεοεκλεγέν (από τις αρχαιρεσίες στις 8-2-2017) Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Χανίων, συγκροτήθηκε σε Σώμα,   ως εξής:

Αναφέρεται ότι και από τους Αντιπροσώπους του Σωματείου Συνταξιούχων εκλέχτηκαν στις 8-2-2017 δύο Μέλη Συνταξιούχων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, οι :

Βολακάκης Δημήτριος

Χαριτάκης Εμμανουήλ