Με επιτυχία και αξιοσημείωτη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TEACHERS4EUROPE: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017, ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ TEACHERS4EUROPE.

Οι ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ είχαν  διάρκεια δύο διήμερων με έμφαση στον εργαστηριακό χαρακτήρα και την παιδαγωγική  αξιοποίηση των ΤΠΕ  και  υλοποιήθηκαν εξολοκλήρου στο Κέντρο Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου –INFO POINT με την συνδιοργάνωση  του Δήμου Ηρακλείου με πρωτοβουλία  των πρεσβευτών της δράσης στην Ανατολική Κρήτη σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και την Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρωτοβουλία του κ. Αργύρη Περουλάκη ο οποίος υπηρετεί ως αναπληρωτής Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έως σήμερα. Ο στόχος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe”  που αποτελεί  αποκλειστικά εθνική πρωτοβουλία, είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο. Στo δίκτυο Teachers4Europe συμμετέχουν 1000 περίπου εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι δράσεις του πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας.

Για το σχολικό έτος 2016-2017 η  “ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ” είναι η κομβική έννοια , το νήμα που θα συνδέσει  τα μέλη  του ΔΙΚΤΥΟΥ Τ4Ε στην ανατολική Κρήτη, παλιούς  και νέους Τ4Ε, αλλά και φορείς, συλλογικότητες, δομές της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης  που δραστηριοποιούνται με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σε παρεμβάσεις  που θα στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν, να διαμορφώσουν και να συνδέσουν ενεργούς Ευρωπαίους  πολίτες, αναδεικνύοντας επιπλέον ιδιαίτερες δομές, πρωτοβουλίες και έργα με ευρωπαϊκή διάσταση της  τοπικής κοινότητας και ευρύτερα του νησιού.

Tα δύο διήμερα ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TEACHERS4EUROPE που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιανουάριο με γενικό θεματικό τίτλο: “ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ” και ήταν ανοικτά στο κοινό σχεδιάστηκαν με τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την στοχοθεσία του βασικού σεμιναριακού κύκλου των υποψήφιων Teachers4Europe του σχολικού έτους 2016-2017

 Για τον λόγο αυτό επικεντρώθηκαν  στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με  βιωματικές μεθόδους και τεχνικές παιδαγωγικής  αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας   καθώς και στη δυνατότητα πληροφόρησης για την αποστολή και το έργο ευρωπαϊκών οργανισμών με εκπαιδευτική πολιτική που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Επίσης στις πολλαπλές δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών μέσω του ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου (European School Net) για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σκοπό την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Με τη στοχοθεσία αυτή  επιλέχτηκε ο πρωτοποριακός χώρος του Κέντρου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών του Δήμου Ηρακλείου- INFO POINT που αποτελεί παράδειγμα  βέλτιστης αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων και άριστης συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης. Είναι ένας διεθνώς πρωτοποριακός χώρος προβολής του τουριστικού  και πολιτισμικού προϊόντος της Κρήτης και παρέχει στους επισκέπτες της Κρήτης με τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, εναλλακτικούς τρόπους πληροφόρησης μέσω καινοτόμων διαδραστικών συστημάτων που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με έδρα το Ηράκλειο.

Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από διακεκριμένους  προσκεκλημένους εισηγητές και συγκεκριμένα  από τον κ. Νίκο Παρταράκη ερευνητή του ΙΤΕ-ΙΠ για τα διαδραστικά συστήματα, τις διαδραστικές εφαρμογές και την καινοτομία, για την εκπαιδευτική πολιτική  και τις  πολλαπλές διεθνείς δράσεις του CERN από τις  κ. Μαρία Ευσταθίου, μέλος του δικτύου Τ4Ε και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στις Διεθνείς και ΕυρωπαΙκές πολιτικές  για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Έρευνα και από την κ. Αφροδίτη Αναστασάκη υπεύθυνη επικοινωνίας του CERN και μέλος του ERDIC (Eργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας), από την κ. Νίκη Δεληκανάκη, δρ Επιστημών Αγωγής και Συγγραφέα για την τεχνική της κινούμενης εικόνας (animation), από τον κ. Νίκο Μωραϊτάκη για τις δράσεις του Europe Direct Κρήτης και του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης και από την κ. Βασιλική Μπερτσιά μέλος του δικτύου Τ4Ε για την αξιοποίηση ανοικτών πρωτότυπων ψηφιακών εργαλείων στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά  δύο βιωματικά εργαστήρια παιδαγωγικής αξιοποίησης των διαδραστικών συστημάτων του INFO-POINT  με  ευρωπαϊκή διάσταση  και σχεδιασμό-εμψύχωση από την Σχ. Σύμβουλο- Α4Ε Μαρία Δρακάκη και ένα  εργαστήριο αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού από την πλατφόρμα του δικτύου με  Τ4Ε με σχεδιασμό και εμψύχωση από την Καρυωτάκη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής και μέλος του δικτύου. Οι συμμετέχοντες τέλος είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν έντυπο ενημερωτικό  υλικό που έχει παραχθεί και προσφέρθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα μέσω του Europe Direct Κρήτης.

                 Οι ambassadors της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe  Ανατολικής Κρήτης ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τα δύο διήμερα , τους κκ εισηγητές , τους συμμετέχοντες στον σεμιναριακό κύκλο    τους καλλιτέχνες δημιουργούς του διαδραστικού γλυπτού του INFO POINT κ.κκ Μάνο Σταματάκη και Μανώλη Αποστολάκη που μας τίμησαν με την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο εργαστήριο τέχνης και κυρίως ευχαριστούμε τον Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο κ. Γ. Βλαχάκη καθώς και την Αντιδημαρχία Τουρισμού και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού κ. Gian Andrea Paolo Garancini  για την  συνεχή πολύτιμη συνεργασία  που εδραιώνει  τη  γόνιμη συνέργεια  με το Δίκτυο Teachers4Europe.

 Η ποιότητα της συνεργασίας του δικτύου με τον Δήμο Ηρακλείου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την ουσιαστική σύμπραξη των τοπικών αρχών με την εκπαιδευτική κοινότητα στην πόλη του Ηρακλείου. Η δυνατότητα που δόθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου μέσω του κ. Gian Andrea Paolo Garancini και της ακούραστης ομάδας του INFO POINT στο δίκτυο της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe,  όχι μόνο για την φιλοξενία του σεμιναριακού κύκλου των υποψήφιων Τ4Ε στον καινοτόμο αυτόν σε εθνικό επίπεδο χώρο, αλλά επιπλέον και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή προτεινόμενων  σεναρίων διδασκαλίας  με ευρωπαϊκή διάσταση με την αξιοποίηση  των διαδραστικών εφαρμογών του ΙΤΕ, επιβεβαιώνει το όραμα του Δήμου Ηρακλείου για μια πολιτική προσβασιμότητας στους δυναμικούς ψηφιακούς   πόρους της πόλης από  όλους τους πολίτες και αποδίδει  ιδιαίτερη τιμή στους εκπαιδευτικούς της πράξης.

Οι επόμενες παρεμβάσεις  του Δικτύου Teachers4Europe θα πραγματοποιηθούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας και στο Επιμελητήριο Ηρακλείου τις  ώρες 17.30-20.30  στις 28 Φεβρουαρίου  & 1 Μαρτίου, αλλά και 16&17 Μαρτίου  με κεντρικό θεματικό άξονα: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Σχεδιασμός, δημιουργικότητα και σχολική πράξη”