Στην συνάντηση διαπιστώθηκε τόσο η διάθεση των επιχειρήσεων του Ηρακλείου να στηρίξουν το θεσμό της μαθητείας με προσφορά θέσεων, όσο και το υψηλού επιπέδου ικανοτήτων προσωπικό που καταρτίζουν τα ΕΠΑΛ.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση έναρξης του θεσμού της μαθητείας που για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο εφαρμόζεται στο Νομό Ηρακλείου πραγματοποίησαν την Τετάρτη 15/2/2017 οι εμπλεκόμενοι φορείς στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου την πρώτη συνάντηση για την υλοποίηση του Θεσμού.

Στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο επιχειρείται η σύζευξη της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από μια αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική διαδικασία.

Μέσα από το θεσμό της μαθητείας ικανοποιείται αφ’ ενός η μεγάλη ανάγκη των αποφοίτων των ΕΠΑΛ για εργασιακή εμπειρία και αφ’ ετέρου καλύπτεται το τεράστιο κενό που υπάρχει στις επιχειρήσεις σχετικά με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό.  

Στην συνάντηση διαπιστώθηκε τόσο η διάθεση των επιχειρήσεων του Ηρακλείου να στηρίξουν το θεσμό της μαθητείας με προσφορά θέσεων, όσο και το υψηλού επιπέδου ικανοτήτων προσωπικό που καταρτίζουν τα ΕΠΑΛ.

Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα και μέσα από γόνιμο διάλογο ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ της επιχειρηματικής και της σχολικής κοινότητας για κοινά προβλήματα που τους απασχολούν.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων είναι ότι με το θεσμό αυτό θεμελιώνεται μια κοινή διαλεκτική προς όφελος τόσο της καινοτόμου εκπαίδευσης όσο και της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κρήτης κ Γ. Τερζάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου κ Ν. Γιγουρτάκης, ο Σχολικός Σύμβουλος Ι. Τζωρτζάκης, ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΟΑΕΔ Ηρακλείου κ. Κ. Παπαδάκης, ο Διευθυντής του 1ου ΕΚ Ηρακλείου κ Γ. Μανατάκης, ο Διευθυντής του 6ουΕΠΑΛ κ Κ. Αρχοντάκης, ο Διευθυντής του ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ Μ. Καθαράκης.

Στην συνάντηση επίσης συμμετείχαν Επιχειρήσεις του Ηρακλείου αποδέκτες των μαθητευόμενων και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του νομού Ηρακλείου της ειδικότητας Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και δικτύων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί κ Ε Μπίρμπα ο κ Ε. Καγιαμπάκης υπεύθυνοι για τη μαθητεία και εκπαιδευτικοί από το 6οΕΠΑΛ και το 1ο ΕΚ Ηρακλείου.