Η 1η παρουσίαση και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μετατίθεται από τη Δευτέρα 20 για την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.

Η 1η παρουσίαση και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με ομιλητή τον αρχαιολόγο-νομισματολόγο Κλεάνθη Σιδηρόπουλο, μετατίθεται από τη Δευτέρα 20 για την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, 6μμ., λόγω απεργίας των αρχαιοφυλάκων

 Η 2η παρουσίαση στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης θα γίνει κανονικά, την Τετάρτη 1 Μαρτίου, 6μμ.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για μια εκδήλωση σε δύο συνεχόμενα και αλληλοσυμπληρούμενα μέρη. Κάθε παρουσίαση θα συμπληρώνεται από διαδοχικές ξεναγήσεις στις πρόσφατα ολοκληρωμένες Νομισματικές Εκθέσεις τού Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Αρχαιότητα) και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Μεσαιωνικοί και Νεότεροι χρόνοι).