Αύριο Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης συνδιοργανώνει ημερίδα με θέμα «Μεθοδολογίες και εργαλεία αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων» αύριο Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη).

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με: Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Πρόγραμμα ημερίδας:

09:30 - 10:00

Χαιρετισμοί – Τοποθετήσεις

10:00 - 10:10

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ, Χ.Κουρτελη, Προϊσταμένη  Ειδικής Υπηρεσίας , Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος.

10:10 - 10:20

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών: Νέα ευκαιρία για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, Ι.Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10:20 - 10:30

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων του προγράμματος μέτρων, Μ.Κριτσωτάκης, Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

10:30 - 10:40

Προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον τομέα των υδατικών Πόρων. Ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης, Ε.Χατζηγιάννη, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Κρήτης.

10:50 - 11:00

Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη (SmartWaters), Α. Πουλιέζος – Σ. Παπαευθυμίου, Πολυτεχνείο Κρήτης.

11:00 - 11:10

Κλιματική αλλαγή και διακυβέρνηση υδατικών πόρων (AQUAMAN), N. Νικολαΐδης, Πολυτεχνείο Κρήτης.

11:10 - 11:20

Συστήματα και μέθοδοι βέλτιστης διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις υδροαρδευτικές υποδομές & δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε, Τ. Νικολάου, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

11:20 - 11:30

Συμπεράσματα μελέτης προσδιορισμού ποσοτικής εκμετάλλευσης υδατικών πόρων

Σ. Παυλίδου,  Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

11:30 - 11:40

Εκτίμηση αρδευτικών αναγκών για γεωργική χρήση, Χ. Καλαϊτζίδης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

11:40 - 11:50

Διαβούλευση - Ενημέρωση κοινού, Ν. Ζωγραφάκης,  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

11:40 - 12:00

Eρωτήσεις -Συζήτηση

12:10 - 13:00

Τεχνική συνάντηση έργου Smartwaters: Βέλτιστες τεχνικές λύσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων: Aποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης , Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΠΤΑΚ, ΟΑΚ Α.Ε,ΜΑΙΧ,ΙΓΜΕ,ΤΕΙ Κρήτης , ΔΕΥΑΧ, ΔΕΥΑΗ, ΤΟΕΒ και λοιποί ενδιαφερόμενοι.