Ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αποκορώνου στη συνεδρίασή του στις 22/02/2017, με αφορμή την θεομηνία της 11-2-2017 όπου ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν τον δήμο μας, δημιουργήθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του οδικού δικτύου όλων των κατηγοριών, αποφάσισε την έκδοση του εν λόγω ψηφίσματος.

Με βάση τις πρώτες καταγραφές των υπηρεσιών του δήμου Αποκορώνου και της Αντιπεριφέρειας Χανίων προκύπτουν οι παρακάτω ανάγκες χρηματοδότησης έργων αποκατάστασης των ζημιών:

•    Με βάση το τεχνικό δελτίο της 14-2-2017 του δήμου Αποκορώνου προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης ζητείται η χρηματοδότηση 3 υποέργων συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€ που αφορούν το δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο του δήμου.
•    Με το 1436/14-2-2017 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο δήμος Αποκορώνου ζητά χρηματοδότηση 200.000€ για τις άμεσες επεμβάσεις καθαρισμού και συντήρησης του οδικού του δικτύου.
•    Με τεχνικό δελτίο της Αντιπεριφέρειας Χανίων (20-2-2017) υποβάλλεται για χρηματοδότηση από τον Περιφερειάρχη Κρήτης έργο 245.000€ για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του δήμου Αποκορώνου.
•    Με σχέδιο τεχνικού δελτίου της Αντιπεριφέρειας Χανίων (20-2-2017) υποβάλλεται στον Περιφερειάρχη Κρήτης η καταγραφή των απαιτούμενων έργων ύψους 1.500.000€ για την αποκατάσταση ζημιών στην παλαιά εθνική οδό του νομού Χανίων, από τα οποία τα περίπου 1.150.000€ αφορούν τμήματα εντός των ορίων του δήμου Αποκορώνου.

Συνολικά λοιπόν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αποκατάσταση των πρώτων  καταγεγραμμένων ζημιών στο δήμο Αποκορώνου υπερβαίνουν τα 3 εκ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι απαραίτητες επεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.

Το δημοτικό συμβούλιο Αποκορώνου εκφράζει ομόφωνα την υποστήριξη των προαναφερόμενων αιτημάτων και ζητά την εξασφάλιση των σχετικών χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια υπουργεία και τον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου για την δακοκτονία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αποκορώνου στη συνεδρίασή του στις 22/02/2017, με αφορμή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών, ομόφωνα αποφάσισε στην έκδοση ψηφίσματος το οποίο συμφωνεί πλήρως με την 17/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου καλεί την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει στις Περιφέρειες τα φάρμακα δακοκτονίας. Η μεταφορά της «αρμοδιότητας» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανεξάρτητα από τις προθέσεις, υπονόμευσε το συλλογικό πρόγραμμα δακοκτονίας και οδηγεί την ελαιοκαλλιέργεια στην καταστροφή. 
Να αυξήσει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τις πιστώσεις του προγράμματος, η κατανομή των οποίων έχει ούτως ή άλλως καθυστερήσει, γεγονός το οποίο υπονομεύει εξ ίσου το πρόγραμμα .