Το Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό  μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή /και  Εργαστηριακό Κέντρο (μια φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 4 ημέρες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. μια εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας.

Κατά  την Α’ Φάση εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα δώσει την ευκαιρία σε 109 κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μαθητείας της ειδικότητας τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 24/2/2017 και θα ολοκληρωθεί στις 6/3/2017. Σημειώνεται ότι η Α’ Φάση θα πραγματοποιηθεί σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας μας και θα αφορά τις ακόλουθες ειδικότητες:

1.    Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
2.    Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
3.    Τεχνικός Οχημάτων,
4.    Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και 
5.    Βοηθός Νοσηλευτή.

Το Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό  μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή /και  Εργαστηριακό Κέντρο (μια φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 4 ημέρες.

Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Α’ φάσης εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας http://kritis.pde.sch.gr/2017/02/23/12445/, καθώς και να ενημερωθούν από τα αρμόδια ΕΠΑ.Λ. που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.