Τέσσερα τα θέματα που θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Αμαρίου

Την  Τρίτη   28-2-2017  και ώρα 02:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:
  
1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού έτους 2017.

2. Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  για το έτος 2017.

3. Λήψη απόφασης  για ίδρυση «Πολιτισμικού εκθετηρίου»  της καλλιτεχνικής παραγωγής του Κουρουτιανού  καλλιτέχνη και συντηρητή αρχαιοτήτων Μανώλη Νουκάκη. 

4. Προγραμματισμός εκδήλωσης – συνέδριο για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του  Νίκου Ψαρουδάκη, ιδρυτή της χριστιανικής εφημερίδας, με τη στήριξη του Δήμου Αμαρίου.