Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.- Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του πρόσφατα αποθανόντος Κωνσταντίνου Βουρλάκη, μέλους του, ενέκρινε, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, πέραν των τιμών που αποδόθηκαν κατά την ημέρα της εκφοράς του τη δωρεάν, στη μνήμη του, ποσού 1.000,00 ευρώ (χιλιάδων) για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Τη θέση του εκλιπόντος στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, Ιωάννης Τριποδιανός, μέχρι πρότινος αριστείδην μέλος. 

2.- Όρισε, στη θέση του εκλιπόντος Κων/νου Βουρλάκη, αναπληρωματικό εκπρόσωπο στον Πολιτιστικό – Τουριστικό Τομέα για την Εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete), το μέλος του Ιωάννη Τριποδιανό.

3.- Ενέκρινε την υπογραφή, με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, συμφωνητικού παραχώρησης αδείας χρήσης σήματος «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» CRETAN HANDS. Τα «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» (CRETAN HANDS) είναι μία πρόταση για τη διάδοση και ανάδειξη της Κρητικής ποιότητας και παράδοσης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κρητική οικονομία. Στόχος του είναι η επιλογή αυθεντικών κρητικών προϊόντων με κοινή σήμανση και ενιαία ποιότητα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος (brand name). Τα «ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ» είναι ανοιχτά σε όλες τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της Κρήτης ως μοχλός ανάπτυξης της Κρητικής παραγωγής, των τοπικών επιχειρήσεων και της Κρητικής οικονομίας. Σκοπός είναι να προωθήσει τα προϊόντα αυθεντικής Κρητικής λαϊκής τέχνης τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά από Κρητικούς καλλιτέχνες και αποτελούν συνεχιστές της παράδοσης.

Συγκρότησε τη συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης επιχειρήσεων – μελών του, ως εξής: α) Γεώργιος Γιακουμάκης, ως Πρόεδρος, β) Απόστολος Περπυράκης, β) Μιχαήλ Καραδάκης, γ) Σπύρος Καλαϊτζαντωνάκης, δ) Γιώργιος Δαλαμβέλας, ως μέλη.

4.- Υπέδειξε του εκπροσώπους του στην Ομάδα stakeholders του έργου ΤΑΝΙΑ που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe, ως εξής: α) Γεώργιος Γιακουμάκης, β) Κων/νος Σπυριδάκης, γ) Εμμανουήλ Μπιρικάκης, δ) Θεόδωρος Τσαούλης.

Στόχος του έργου ΤΑΝΙΑ είναι η Βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως για επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση και, όπου αυτά είναι σχετικά, των  προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας και ανάπτυξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ομάδα stakeholders θα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας που προβλέπονται από το έργο (Καθορισμός υφιστάμενης κατάστασης, Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης). 

5.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του νεοϊδρυθέντος Σωματείου Φίλων του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας, ύστερα από αίτημα του καθηγητή κ. Ν. Χρ. Σταμπολίδη, με το ποσό των 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες), για συμμετοχή στα έξοδα υλοποίησης της δράσης "Έκδοση επιστημονικών και εκλαϊκευμένων μελετών". Πρόκειται για εκπαιδευτικό έντυπο που θα τυπωθεί σε χιλιάδες αντίτυπα και θα διανέμεται σε όλα τα σχολεία της χώρας, με στόχο την προβολή του Μουσείου της αρχαίας Ελεύθερνας. Αναμφισβήτητα, η ανασκαφή και η δημιουργία Μουσείου της αρχαίας Ελεύθερνας, αποτελεί πρωτοβουλία που θα συμβάλει αποφασιστικά στην τουριστική και όχι μόνο ανάπτυξη του Ρεθύμνου, τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού του προϊόντος. 

6.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Δήμου Ρεθύμνης με το ποσό των 4.000,00 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες) για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων. Το Ρεθεμνιώτικο καρναβάλι αποτελεί θεσμό Πολιτισμού και Δημιουργίας, ο οποίος κάθε χρόνο ενισχύεται και εμπλουτίζεται προβάλλοντας τον τόπο μας τόσο σε πολιτιστικό, όσο και σε τουριστικό επίπεδο συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. 

Με την επιχορήγηση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίξει έμπρακτα το Ρεθεμνιώτικο καρναβάλι αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα του θεσμού στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

7.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου, εφόσον υπάρξει ικανοποιητικό ενδιαφέρον επιχειρήσεων – μελών του, στην έκθεση Wine & Gourmet 2017, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 12/- 14/04/2017, στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετάσχουν με το ποσό των 500,00 ευρώ (πεντακόσια) στο κόστος της έκθεσης. 
Στόχος της παρουσίας του Επιμελητηρίου είναι η παρουσίαση δειγμάτων προϊόντων των Ρεθεμνιώτικων επιχειρήσεων και η προσέγγιση Δικτύων Χονδρεμπόρων, SuperMarkets, Δικτύων Ηλεκτρονικού Εμπορίου κοκ.  Τα δείγματα προϊόντων αφορούν στους κλάδους Αλκοολούχων και Μη-Ποτών, κρασιών, τροφίμων, καλλυντικών. 

8.- Όρισε τους εκπροσώπους του για συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
α) Κων/νος Σπυριδάκης, ως τακτικός, β) Εμμανουήλ Μπιρικάκης, ως αναπληρωματικός.

9.- Όρισε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών: α) ανέλκυσης ναυαγίων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, β) της επιτροπής για θέματα ναυαγίων του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, ως εξής: Ιωάννης Παπαδάκης, ως τακτικός, β) Κων/νος Σπυριδάκης, ως αναπληρωματικός.

10.- Ενέκρινε την επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης με το ποσό των 1.000,00 ευρώ (χιλίων), για συμμετοχή στα έξοδα κάλυψης λειτουργικών της δαπανών.

11.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης της εκδήλωσης Startup Europe Week Crete 2017 που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο (10/2/2017). To Startup Europe Week Crete θα αποτελέσει σταθμό διάβλεψης υγιών επιχειρηματικών ευκαιριών που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο επικερδούς ανάπτυξης του Νησιού, μέσο ενίσχυσης του καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κρήτης καθώς και προβολής της οικονομικής, ερευνητικής, παιδαγωγικής και παραγωγικής της εξωστρέφειας και συνεισφοράς στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε μια σεμνή και λιτή τελετή, όπως αρμόζει στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου, μεταξύ των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και των εργαζομένων του. Το φλουρί της πίτας, που αντιστοιχούσε σε ένα συμβολικό δώρο, έτυχε στην υπάλληλο του Επιμελητηρίου Παρασκευή Γαγάνη, υπεύθυνη του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία πήρε και τις ευχές των παρευρισκόμενων του για συνέχιση της καλής της τύχης ολόκληρη τη χρονιά. Τυχεροί, επίσης, στάθηκαν και τόσο ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ευάγγελος Κουμεντάκης, όσο και η εργαζόμενη στην εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, θυγατρική εταιρεία του Επιμελητηρίου, Χρυσούλα Χατζηδάκη, οι οποίοι κέρδισαν, ύστερα από κλήρωση, δύο ημέρες άδεια ο καθένας.