Άύριο Τετάρτη 1 Μαρτίου με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Τετάρτη   01   Μαρτίου  2017 και ώρα  17:55,  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 42 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Αναλυτικότερα:

1.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο του 2016 (απόφαση 34/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 68/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για την Προμήθεια υλικών μεταλλικής καμπίνας κάδων (απόφαση 69/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων (απόφαση 70/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια φαρμάκων (απόφαση 75/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 30-7135.076 με τίτλο : Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επισκευή του βιολογικού καθαρισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς (απόφαση 85/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

7.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (απόφαση 86/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 - ενίσχυση του Κ.Α. 20-6117.004 με τίτλο : Βελτίωση του συστήματος αποκομιδής των στερεών αστικών αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 87/2017 Οικονομικής Επιτροπής) .

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 - ενίσχυση του Κ.Α. 20-6142.003 με τίτλο:  Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την υλοποίηση του ΤΣΔΑ του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 88/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 10-6117.009 της υπηρεσίας με τίτλο: Αμοιβή μηχανικών για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (απόφαση 89/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

11.Τροποποίηση τίτλου Κ.Α. (απόφαση 90/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

12.Ενίσχυση του νέου Κ.Α. εξόδων με τίτλο «Μίσθωση χημικών τουαλετών» (απόφαση 91/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

13.ναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών 2017 (απόφαση 92/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

14.Δημιουργία Κ.Α. και αναμόρφωση στον προϋπολογισμού έτους 2017 : 1) Έκδοση άδειας λειτουργίας Δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης», 2) «Τεχνικοοικονομικής Μελέτης Ενεργητικής & Παθητικής πυροπροστασίας Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων & κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών(απόφαση 93/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

15.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δαπανών 2017 για την «Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας» (απόφαση 94/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

16.Τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων 2017 για την «Προμήθεια συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α) στη θάλασσα» (απόφαση 95/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

17.Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 για την ολοκλήρωση: «Προμήθεια Επίπλων και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180788 (απόφαση 96/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

18.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για συνεχιζόμενο έργο του τμήματος (απόφαση 97/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

19.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την εκτέλεση του «Έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας του κόλπου Δερματά» (απόφαση 128/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

20.Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.

21.Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

22.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

23.Ορισμός Επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου με φανερή, προφορική, πλειοδοτική, δημοπρασία.

24.Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

25.Μετάθεση του συμβατικού χρόνου της Προμήθειας κλιματιστικών στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» του τμήματος «Συντήρησης δημοτικών και σχολικών κτιρίων».

26.Έγκριση υπογραφής Σύμβασης με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

27.Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017.

28.Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017.

29.Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100και 240.

30.Ορισμός δημοτικού συμβούλου σε Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Π.Δ. 28/80.

31.Εισήγηση περί μη πρόθεσης του Δήμου Ηρακλείου να προβεί άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλης και σε ρυμοτόμηση κτιρίου για την εφαρμογή του, προκειμένου ακολούθως η Δ/νση Πολεοδομίας να χορηγήσει έγκριση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε ρυμοτομούμενο κτίριο στη συμβολή των οδών Χαρκούτση, Σοφοκλή Βενιζέλου και Βαλέστρα, στο Ο.Τ. 117 της συνοικίας Αγ. Τριάδας στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου (απόφαση 7/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

32.Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο τετράγωνο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Ιτάνου, Μονής Τοπλού, Ξυλούρη και Σόλωνος βάσει της 256/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απόφαση 8/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

33.Εισήγηση περί μη πρόθεσης του Δήμου Ηρακλείου να προβεί άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλης και σε ρυμοτόμηση κτιρίου για την εφαρμογή του, προκειμένου ακολούθως η Δ/νση Πολεοδομίας να χορηγήσει έγκριση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε ρυμοτομούμενο κτίριο στη συμβολή των οδών Α. Καλοκαιρινού 191 και Σάθα, στο Ο.Τ. 151 στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου (απόφαση 7/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

34.Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα.

35.Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Ρασούλη Ιωάννη στην Αθήνα. 

36.Έγκριση για συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία και στην έρευνα)». 

37.Έγκριση ανανέωσης ασφάλισης του πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η Βάπτιση του Χριστού».

38.Μετονομασία τμήματος της οδού Μαυσώλου.

39.Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων.

40.Επιστροφή παραβόλου κατόπιν υπαναχώρηση αιτούντος.

41.Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών .

42.Μεταβολές στις επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκών Αγορών, που αφορούν σε αλλαγή Λαϊκή Αγοράς.