Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών η διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» 

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν:

1.    Η μελέτη αναβάθμισης κόμβου Σκοπής Σητείας και η μελέτη σήμανσης-ασφάλισης παράπλευρων οδών του ΒΟΑΚ στην περιοχή Πρασσά.
2.    Η μελέτη ηλεκτροφωτισμού και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Εργασίες ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Αγ. Νικόλαος-Καλό Χωριό».
3.    Το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης και δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου του  Ο.Α.Κ. Α.Ε. και μετρητικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος για εφαρμογές ΑΠΕ. 
4.    Η δαπάνη με ίδιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης των γεωτεχνικών και σεισμικών οργάνων των φραγμάτων Αποσελέμη, Ποταμών και Βαλσαμιώτη.
5.    Οι συμβάσεις παροχής νερού ύδρευσης από το Διυλιστήριο Αποσελέμη με την ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου και την ΔΕΥΑ Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Φώτη Καζάση  εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η δέσμευση προϋπολογισμού και η διάθεση ισόποσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την επιχορήγηση του ΟΑΚ Α.Ε. για το έργο «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» ως εξής:

1.    1.500.000,00€ για «Εργασίες για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη».
2.    3.989.796,42€ για «Εργασίες παρακολούθησης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη».
3.    1.112.488,73€ για «Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Ο-ροπέδιο Λασιθίου».