Τακτική γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, στις 11.30 π.μ.

"Πρόσκληση σε τακτική γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Αγαπητοί φίλοι,
Καλείστε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, σε τακτική γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, στις 11.30 π.μ., στην αίθουσα Γιώργος Ανεμογιάννης, στους  Βαρβάρους ( Μυρτιά ) Ηρακλείου, και, αν δεν υπάρξει απαρτία, την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, την ίδια ώρα ( 11.30 π.μ ), στον ίδιο τόπο ( αίθουσα Γιώργος Ανεμογιάννης ), χωρίς άλλη ειδοποίηση, με τα εξής θέματα : 

1.Εκλογή τριμελούς προεδρείου της συνέλευσης
2.Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 2014-2017 ( και έγκρισή τους )
3.Οικονομικός απολογισμός 2014-2017 ( και έγκρισή του )
4.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5.Οικονομικός προϋπολογισμός 2017 - 2018 αλλά και ( της τριετίας ) 2017-2020  ( και έγκρισή του )
6.Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ( για τα έξι από τα εννέα μέλη ) και τη νέα τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή

Σημείωση   ( Άρθρο 13 )  :   2. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ. Σ., το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, δύο μέρες πριν την ψηφοφορία, να ανακηρύξει τους υποψηφίους και να καταρτίσει τα σχετικά ενιαία ψηφοδέλτια για κάθε ψηφοφορία (διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής ) με τα ονόματα των υποψηφίων."