Δείτε πότε και σε ποιές περιοχές θα κοπεί το ρεύμα από Δευτέρα 6 Μαρτίου

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 6.3.2017 ημέρα Δευτέρα από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές: Βαντές-Παναγιά-Λούλος-Θυμιά-Γερολάκος-Κατοχώρι-Κάμποι-Τσακίστρα-Κοντόπουλα-Μαλάξα.

Aπό ώρα 8.30 π.μ. έως 11.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές: Γεωργιούπολη-Δράμια-Κουρνάς-Κάστελος-Ασπρουλιανός-Πάτημα-Καλαμίτσι Αμυγδάλου-Καλαμίτσι Αλεξάνδρου-Εξώπολη-Μουρί-Μαθές.

2. Στις 7.3.2017 ημέρα Τρίτη από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. και την Τετάρτη 8.3.17 από ώρα 13.00 μ.μ. έως 14.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Αγυιά – Αγυιά πίσω από τις φυλακές – Γαλατάς – Νεκροταφείο Γαλατά – Λυγιδές – Ποτιστήρια – Άλφα Μπετόν – ΜΕΒΓΑΛ – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ.

3. Στις 9.3.2017 ημέρα Πέμπτη από ώρα 08.00 π.μ.έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Λούλος-Δρακώνα-Θυμιά-Γερολάκος-Κατοχώρι-Κάμποι-Τσακίστρα-Κοντόπουλα-Μαλάξα.   

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.