Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου Θεόδωρου Σταθάκη για τους νέους αντιδημάρχους.

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Για το Δήμο Κισσάμου ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι οι: 
α) Παρτσαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου (με αντιμισθία έως 31/8/2017)
β) Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ
γ) Περράκης Φώτιος του Γεωργίου και 
δ) Δερουκάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (με αντιμισθία έως 31/8/2017).

Β. Ειδικά καθήκοντα
1. Παρτσαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου κατά τόπο Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης, πέραν των γενικών καθηκόντων και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:
Α. Ύδρευσης - Άρδευσης - Βιολογικού Καθαρισμού
Β. Αγροτικής - Δημοτικής οδοποιϊας Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης
Γ. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Αναπληρωτής Δήμαρχος Κισσάμου ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνης Παρτσαλάκης για την περίοδο 1/3/2017 έως 31/8/2017

2. Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κατά τόπον αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Κισάμου, που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου, πέραν των γενικών καθηκόντων και του συντονισμού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:
Α. Καθαριότητα Δήμου
Β. Περιβάλλοντος και πρασίνου
Γ. Πολιτικής Προστασίας
Δ. Αγροτικής - Δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Κισάμου (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου)
Ε. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

3. Περράκης Φώτιος του Γεωργίου, κατά τόπον αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πέραν των γενικών καθηκόντων και του συντονισμού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:
Α. Δημοτικού Φωτισμού
Β. Πρωτογενή Τομέα
Γ. Συντονισμός, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης.
Δ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Ε. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

4. Δερουκάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Κισάμου που ορίζει η Δημοτική κοινότητα Κισάμου, πέραν των γενικών καθηκόντων και του συντονισμού της παραπάνω κοινότητας, αναθέτουμε επί θεμάτων:
Α. Αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου
Β. Παιδείας και Δια Βίου μάθησης
Γ. Τομέας Τουρισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού
Δ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που αφορούν τον Πολιτισμό και ειδικότερα την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.
Ε. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.
ΣΤ. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

5. Επίσης, ορίζεται ο Γλαμπεδάκης Βασίλειος του Ευτυχίου εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δήλωση του Δημάρχου Κισσάμου Θεόδωρου Σταθάκη

Ευρισκόμενοι στο μέσο της Δημοτικής περιόδου και σύμφωνα με το Νόμο επιβάλλεται να προκύψουν ξανά, αποφάσεις αλλαγής προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχων και γενικότερα των αιρετών που βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις. 
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, όσους Δημοτικούς Συμβούλους δέχτηκαν στο πρώτο μισό της θητείας μας, να αναλάβουν επιτελικές θέσεις, για να μπορέσει να προχωρήσει η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους της ομάδας μας, οι οποίοι για δικούς τους λόγους δεν ανέλαβαν επιτελικές θέσεις, αλλά παρέμειναν πιστοί στην προεκλογική μας υπόσχεση και δέσμευση για το όραμά μας για την Κίσαμο. Με την παρουσία τους στα Δημοτικά Συμβούλια και με τις προτάσεις τους στη δημοτική μας ομάδα, προχωρούμε όλοι μαζί ενωμένοι. 
Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω τους Δημοτικούς Συμβούλους που ξαναναλαμβάνουν επιτελικές θέσεις στο νέο σχήμα, το οποίο θα πορευτεί για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Επιδίωξή μας είναι, όχι μόνο να ολοκληρώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά να καταστήσουμε σαφές στην κοινωνία της Κισάμου, ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα κοινά. Υπάρχει ο δρόμος της ειλικρίνειας, της σωστής και έντιμης ενημέρωσης που πολλές φορές, μπορεί να αργεί να δικαιωθεί, αλλά στο τέλος, δικαιώνεται και είναι πάντα προς όφελος της πλειοψηφίας των δημοτών μας. 
Να τονίσουμε τέλος, ότι η αλλαγή δεν ήταν επιβεβλημένη και ότι θα μπορούσε να συνεχίσει το ίδιο σχήμα. Έκρινα όμως σκόπιμο ότι θα έπρεπε να υπάρξουν μετακινήσεις ρόλων που θεωρώ ότι θα αποδώσουν καλύτερα. Κάποιοι άνθρωποι μετά από ένα διάστημα ενασχόλησης με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αναζητούν νέα κίνητρα, αφού ο Δήμος τους δίνει αυτή τη δυνατότητα, διότι το φάσμα του είναι ευρύ. Συνεπώς μπορούν να προσφέρουν και από άλλα "πόστα", με τον ίδιο ή και περισσότερο παραγωγικό τρόπο.  


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook