Τοποθέτηση κώνων στην πλατεία Τζανακάκη για απεικόνιση αναδιαμόρφωσης ιστορικού κέντρου της πόλης της Κισάμου

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιαμόρφωσης και αξιοποίησης του ιστορικού κέντρου της Κισάμου, τίθεται σε εφαρμογή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα δώσει νέα εικόνα και πνοή στην πλατεία Τζανακάκη και στις πέριξ οδούς. Βάσει αυτού τοποθετήθηκαν, προσωρινά και δοκιμαστικά, κώνοι σηματοδότησης και οριοθέτησης των νέων πεζοδρομίων της πλατείας που πρόκειται να δημιουργηθούν.  

Με την δοκιμαστική τοποθέτηση των κώνων εξασφαλίζεται η ορθότερη και πραγματική αποτύπωση του σχεδίου των μηχανικών, δίδεται η δυνατότητα για βελτιώσεις σε πραγματικό χώρο και χρόνο και όχι “επί χάρτου” , ώστε το τελικό και μόνιμο αποτέλεσμα, πέραν του αισθητικού κομματιού , να εξυπηρετεί, σε βέλτιστο βαθμό, τις καθημερινές ανάγκες των Δημοτών και επισκεπτών.