Δείτε τα 4 σημεία κλειδιά της τροπολογίας

Την αύξηση του αριθμού των ανέργων που μπορούν να υπαχθούν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης, τη διευκόλυνση των ανέργων δικαιούχων του τέως ΟΕΚ, αλλά και την πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ του προσωπικού που εκτελεί ειδικά προγράμματα που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και ρυθμίζει θέματα που αφορούν στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

  • Επεκτείνεται σε ομάδες ανέργων , εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ η δυνατότητα ένταξης σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Σήμερα η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε μακροχρόνια ανέργους.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στους ανέργους εγγεγραμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ που πραγματοποίησαν έως 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρούμενου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.
  • Παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων των δικαιούχων του τέως ΟΕΚ που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
  • Εξαιρείται από τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημοσιές υπηρεσίες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.