Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης της μεμβράνης που καλύπτει την λιμνοδεξαμενή στ’Ασφένδου.

 Κατά τη φάση πληρότητας, λόγω των προηγούμενων βροχοπτώσεων, διαπιστώθηκε διαρροή και εκτιμήθηκε ότι έχρηζε άμεσων παρεμβάσεων.

Πραγματοποιήθηκε η εκκένωση της και διαπιστώθηκαν φθορές στην υφιστάμενη μεμβράνη, που οφείλονται σε ρωγμές από βραχώδη σχήματα που βρίσκονται στο υπέδαφος. Δρομολογήθηκε η μεταφορά εξειδικευμένου συνεργείου από Αθήνα για τη εκτέλεση των εργασιών τοποθετώντας νέα μεμβράνη διπλάσιου πάχους, για να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα προβλήματα, ευελπιστώντας στην πληρότητα ανάλογα με τις επερχόμενες βροχοπτώσεις προκειμένου να εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κτηνοτρόφων της περιοχής