Δείτε σε ποια νοσοκομεία τοποθετούνται οι 8 ειδικευμένοι γιατροί.

Με τη με Αριθμό Α2α/Γ.Π.οικ.79350 (ΦΕΚ Β 3527 01.11.2016) Υ.Α. με θέμα «Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.» του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού, καθορίστηκε η διαδικασία προκήρυξης θέσεων και διορισμού ειδικευμένων ιατρών σε νοσοκομεία για εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία. Ακολούθησε η με Αριθμό πρωτ. Α2α/Γ.Π. 66074 Προκήρυξη, και ορίστηκαν ενενήντα οκτώ (98) θέσεις ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.).
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία στις δομές υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης οκτώ (8) ιατροί, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων. Ειδικότερα, οι οκτώ ιατροί τοποθετούνται ως εξής: 1 ιατρός στην Μ.Ε.Θ. Παίδων του Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (Ν.Μ. Π.Γ.Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), 2 ιατροί  στην Μ.Ε.Θ. του Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (Ν.Μ. Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), 1 ιατρός στην Μ.Ε.Ν. Νεογνών του Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (Ν.Μ. Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), 2 ιατροί στην Μ.Ε.Θ. του Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (Ν.Μ. Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ), 1 ιατρός στην Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ και 1 ιατρός στη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
 
Η τοποθέτηση των ανωτέρω ιατρών, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη λειτουργία όλων των Μ.Ε.Θ. της Κρήτης.