Πρόκληση για την ΚΑΠ η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού

Μόλις το 6% του συνόλου του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Σε ενημερωτικό φυλλάδιο της ευρωπαϊκής επιτροπής παρατίθενται αποκαλυπτικά στοιχεία για τον γηρασμένο ευρωπαϊκό αγροτικό πληθυσμό, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και προκλήσεις της ΚΑΠ. Σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2010, μόλις το 24,1% του συνολικού αγροτικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα έως 44 ετών. Αντιθέτως οι αγρότες ηλικίας από 44 έως 65 ετών καταλαμβάνουν σχεδόν το 76%. Σημαντική η ανάγκη ανανέωσης του ηλικιακού δυναμικού και της Ελλάδας όπου μόλις το 6,9% των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών.

Στην ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού της χώρας αναφέρθηκε και ο υπουργός ΑΑΤ κ. Β. Αποστόλου στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών.

Πολωνία (14,7%), Τσεχία (11,7%) και Αυστρία (10,7%) οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά νέων αγροτών (κάτω των 35). Μακράν της δεύτερης η Πορτογαλία διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το υψηλότερο ποσοστό γηραιών αγροτών (άνω των 64 ετών). Ακολουθούν Ρουμανία (37,9%), (Βουλγαρία 37,3%) Ιταλία (37,2%).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα (στοιχεία Eurostat 2010), από τον συνολικό αγροτικό πληθυσμό (723.060) το 6,9% (50.180) είναι άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών ενώ στο δυναμικό κομμάτι του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μπορούν να προστεθούν και οι 112.710 αγρότες ηλικίας 35-44 ετών. Την ίδια στιγμή προβληματίζει το νούμερο των 397.120 αγροτών που είναι από 55 έως 64 ετών.

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα με την ηλικιακή κατανομή του αγροτικού πληθυσμού ανά κράτος - μέλος της Ε.Ε. και άλλα στοιχεία για την πρόκληση της ανανέωσης του ηλικιακού δυναμικού του αγροτικού τομέα της Ευρώπης

Σύμφωνα με την Κομισιόν το γεγονός ότι στη θέση των αγροτών που συνταξιοδοτούνται έρχονται όλο και λιγότεροι νέοι να τους αντικαταστήσουν μπορεί να έχει μια σειρά επιπτώσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ορισμένες εξ' αυτών είναι:

Επάρκεια φαγητού για τους πολίτες της Ε.Ε. και για την παγκόσμια τροφική ασφάλεια: Ο πρωτογενής τομές είναι καθοριστικός για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα. Γι' αυτό και η ανανέωση των αγροτικών γενεών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων που θα διασφαλίσουν επάρκεια υγιών θρεπτικών διατροφικών προϊόντων σε προσιτές τιμές.

Ανταγωνιστικότητα: Αυτή εξαρτάται από τη δημιουργία νέων και καινοτόμων αγροτικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ε.Ε. οι νέοι αγρότες επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας παραγωγής, είναι καλύτερα καταρτισμένοι από τους παλαιότερους αγρότες, ακόμα και να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παλαιότερων κρατών - μελών και των νεώτερων που μπήκαν στην Ε.Ε. από το 2004 και ύστερα.

Περιβαλλοντική αειφορία: οι αγρότες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του γεωγραφικού αναγλύφου και στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η ερημοποίηση της γης για παράδειγμα, είναι γνωστός επιβαρυντικός παράγοντας για το περιβάλλον

Πηγή: agrotypos.gr