Μήνυμα του δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινού για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας:

"Η πορεία της ανθρωπότητας προς ένα καλύτερο μέλλον είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, σε όλες τις χώρες.

Η θέση της γυναίκας στον Δυτικό κόσμο, κατά την διάρκεια του 20ού αιώνα, ασφαλώς έχει αλλάξει. Η παρουσία, η προσωπικότητα, το έργο της, αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στους εργασιακούς χώρους, στην πολιτική. Η συμμετοχή της στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι θεμελιώδης για την επίτευξη της ισότητας, της προόδου και της ειρήνης.

Πρέπει, εντούτοις, να επισημανθεί ότι στις περισσότερες άλλες χώρες της γης, η θέση της γυναίκας παραμένει εξαιρετικά δυσχερής και η αντιμετώπισή της δεν απέχει πολύ από το επίπεδο του πρωτογονισμού. Αυτό το ζήτημα, μαζί με τις τεράστιες οικονομικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, είναι από τα κορυφαία οικουμενικά προβλήματα της εποχής μας.

Ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, ας είναι το έναυσμα για την εξάλειψη των διακρίσεων στις κοινωνίες".