Πρόσκληση προς τους ωφελουμένους του Κοινωνικού Παντοπωλείου για προσκόμιση δικαιολογητικών έως τις 17/3

Από το Δήμο Πλατανιά καλούνται όλοι όσοι υπέβαλλαν την αίτηση τους - μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας platanias.aitiseispoliton.gr – προκειμένου να ενταχθούν στις παροχές του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπως προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Πλατανιά έως τις 17 Μαρτίου 2017 (ώρα 09.00 – 14.00) προσκομίζοντας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ.: 28213 40009) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - όπως αυτά προκύπτουν από την αίτηση τους και τα οποία αναγράφονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στην πίσω πλευρά της αίτησης - για σχετικό έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία