Κάλεσμα συμμετοχής τους κοινού σε δυο εκδηλώσεις από τον Παγκρήτιο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής “Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης”

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής “Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης” προσκαλεί το κοινό στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Μαρτίου στις 18.00 με κατανυκτικό εσπερινό στον οποίο θα ψάλουν ο Δημοσθένης Παϊκόοπυλος και ο Σταμάτιος Κισσάς και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 18.00 με σεμινάριο Βυζαντινής Μουσικής.

Βιογραφικό Δημοσθένη Παϊκόπουλου 

Ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 7/10/1929.  Άρχισε να ψάλλει σε ηλικία 4 ετών με την βοήθεια  του πατέρα του, ιερέως Κωνσταντίνου Παϊκόπουλου, ο οποίος  του έδωσε  και τα πρώτα βήματα στην Εκκλησιαστική Ρωμαίικη (Βυζαντινή) Μουσική.   
 
Το 1939 πηγαίνει ως κανονάρχης στον Πατριαρχικό Ναό κοντά στους Κωνσταντίνο Πρίγγο και Θρασύβουλο Στανίτσα από τους οποίους και διδάσκεται την Βυζαντινή μουσική στην Πατριαρχική Βυζαντινή Σχολή. 

Το 1946 αναλαμβάνει ως δομέστικος στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος δίπλα στον Πρωτοψάλτη του Ναού κ. Γεώργιον Καρακάση ο οποίος παράλληλα με πολύ ζήλο του διδάσκει τον πλούτο των ύμνων της Εκκλησίας μας. 

Από το 1950 και έπειτα ψάλλει συνεχώς ως : 
A΄ Ιεροψάλτης στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Τόπκαπου. 
Α΄ Δομέστικος στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δίπλα στον  Πρωτοψάλτη κ. Δημήτρη Μαγούρη. 
Α΄ Δομέστικος στον Ι. Ν. Παναγίας Σταυροδρομίου δίπλα στον Πρωτοψάλτη κ. Σταύρο Μακρίδη. 
Α΄ Ιεροψάλτης στον Ι. Ν. Προφήτου Ηλίου Χρυσουπόλεως.  

Εν συνεχεία καλείται από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα να αναλάβει την θέση του Β΄ Δομεστίκου στον Πατριαρχικό Ναό, δίπλα στον Λαμπαδάριο Θρασύβουλο Στανίτσα (περίοδος 1958-1962). 

Το 1962 διορίζεται Α΄ Ιεροψάλτης στον Ι. Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος και ψάλλει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1964 οπότε και απελαύνεται από τις Τουρκικές Αρχές ως Έλλην υπήκοος. 

Από τον Οκτώβριο του 1964 μέχρι σήμερα είναι εγκατεστημένος μόνιμα στην Αθήνα. Στο διάστημα αυτό έψαλλε ως πρωτοψάλτης στους Ναούς Αναλήψεως Σκαραμαγκά, Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς, Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς και Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω όπου και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Υπό την διεύθυνση του ως Χοράρχου έχει παρουσιάσει διάφορες συναυλίες σε διάφορες αίθουσες των Αθηνών και από το 1991 έχει αναλάβει την Χοραρχίαν της χορωδίας του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, την οποία και διευθύνει με μεγάλη επιτυχία μέχρι και σήμερα. 

Έχει κυκλοφορήσει σειρά κασσετών και ψηφιακών δίσκων, και με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εργάζεται για την έκδοση Μουσικών βιβλίων ΄Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας εκ των οποίων εξεδόθησαν ήδη ο Τόμος «Επιλογαί» και η «Θεία Λειτουργία» υπό έκδοσιν δε είναι το Ειρμολόγιον, ο Εσπερινός και ο Όρθρος. 

Εκτός της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής γνωρίζει και την Ευρωπαϊκήν και παίζει βιολί.  Είναι  απόφοιτος της Ανωτάτης Εμπορικής και Βιομηχανικής Σχολής και από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλικήν και Τουρκικήν.

Βιογραφικό Νικόλαου Κισσα

Εγεννήθη τη 2α Ιανουαρίου 1954 εις το Χρυσοκέραμον (Τσεγκέλκιοι) της Ασιατικής όχθης του Καταστένου, εν Κωνσταντινουπόλει. Από ηλικίας των εξ ετών ψάλλει από την θέσιν του κανονάρχου, αναγνώστου, δομεστίκου, β’ ψάλτου και α’ ψάλτου εις διαφόρους ιερούς Ναούς εν Κων/πόλει, Λονδίνω και Αθήναις .

Υπήρξε μαθητής του αειμνήστου Άρχοντος πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Νικολαίδου. Έψαλλεν επί μίαν εννεαετίαν εις Λονδίνον (Άγιον Νεκτάριον Battersea και Κοίμησιν Θεοτόκου Wood Green). Από του 1993 διαμένει μονίμως εις τας Αθήνας εξασκών το επάγγελμα του Συμβούλου Επενδύσεων-Επιχειρήσεων.

Από του Φεβρουαρίου 1999 υπηρετεί την Ιεράν Τέχνην από της θέσεως του α’ ψάλτου εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου εν Καβουρίω Βουλιαγμένης- Αττικής.

Από δε της 15ης Μαίου 2011 ότε και ενεκαινιάσθη ο νέος περικαλλής ενοριακός ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Βουλιαγμένης (πανηγυρίζει την ημέραν της Υπαπαντής του Κυρίου), διακονεί το Ιερόν Αναλόγιον της ενορίας ταύτης με αριστερόν ιεροψάλτην τον κατά σάρκα υιόν αυτού Ευάγγελον, του Αγίου Γεωργίου μετατραπέντος εις ενοριακόν παρεκκλήσιον.

Από του 1996 μέχρι και του Φεβρουαρίου 2017 διετέλεσεν ανελλιπώς μέλος του Δ.Σ. της «Εστίας Κωνσταντινουπόλεως» κοινωφελούς και φιλανθρωπικού Σωματείου που συντηρεί Γηροκομείον εις την Παλαιάν Φώκαιαν Αττικής.

Από του 1997 διακονεί από της θέσεως του προέδρου τον ιστορικόν «εν Αθήναις Σύλλογον Μουσικοφίλων Κων/πόλεως» (www.cmkon.org) .

Από του Απριλίου 2003 μέχρι του τέλους Σεπτεμβρίου 2006 υπήρξε συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος ( 89,5 FM ) με την εκπομπήν «Πολίτικο Αναλόγιο». Από δε της 29ης Σεπτεμβρίου 2009 συνεργάζεται και πάλιν με τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5 FM) με την ωριαίαν εκπομπήν «Από την ψαλτικήν Παράδοσιν της Κων/πόλεως» μεταδιδομένην εκάστην Τρίτην στας 16.00 η 17.00.

Τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) από του 2011, κατά δε την θητείαν 2014-2017 β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ετιμήθη υπό της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου την 22αν Φεβρουαρίου 2016 με το οφφίκιον του Άρχοντος Πρωτομαίστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Είναι έγγαμος και πατήρ δύο τέκνων.