Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 13.3.2017 ημέρα Δευτέρα  από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. και στις 14.3.2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 15.00μ.μ. στις παρακάτω περιοχές: Αγυιά-Αγυιά πίσω από τις φυλακές-Γαλατά-Νεκροταφείο Γαλατά-Λυγιδέ-Ποτιστήρια-Άλφα Μπετόν-Μεβγάλ-Εργομπετόν. 

2. Στις 15.3.2017 ημέρα Τετάρτη από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:
    Καλύβες-Τζιβαράς-Γαβαλοχώρι-Ντουλιανά-Αλμυρίδα-Πλάκα-Κόκκινο Χωριό-Δρέπανο Πολεμ.Ναυτικό. 
    Επίσης στις 15.3.2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 14.00μ.μ. στις  παρακάτω περιοχές: Καλάμι-Καλύβες.

3. Στις 16.3.2017 ημέρα Πέμπτη από ώρα 08.00 π.μ.έως 10.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:
    Κορακιές-Πυθάρι-Αρώνι-Αργουλιδές.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.